Klaar voor de heropstart

Gepubliceerd op:14 juli 2020
By harmoniegingelom

Op basis van de Vlamo leidraad voor muziekverenigingen, hebben wij ons lokaal Corona-proof gemaakt in voorbereiding van de heropstart. We hebben ook onze eigen handleiding en voorschriften samengevat. Die hebben we aan al onze muzikanten bezorgd via e-mail en wordt regelmatig bijgewerkt. Hieronder de versie van 30/06.

lokaal voor heropstart

Wie mag deelnemen aan de repetities?

Een eerste belangrijke vraag. In principe mag iedereen, die gezond is van lijf en leden, meedoen. Maar:

 • wie ziek is, blijft thuis, zeker wie voor Covid verdachte symptomen vertoont of heeft gehad de laatste 14 dagen voor de repetitie. Ook de contactpersonen met een bewezen of verdacht geval blijven best thuis;
 • risicogroepen zoals 65 plussers, personen met diabetes, longaandoeningen, hart/vaatziekten, systeemziekten, kankerpatiënten, mensen onder bepaalde immuundeprimerende medicatie enz. worden ontraden naar de repetitie te komen. Zij kunnen bij hun behandelende arts medisch advies inwinnen, gestaafd door een doktersattest. Toch kunnen deze personen beslissen om op eigen risico deel te nemen aan de repetitie. Zij zijn uiteraard welkom, maar kunnen zich blootstellen aan erger verloop van Covid infecties.
 • Ten aanzien van oudere deelnemers kan gesteld worden dat de leeftijd van 65 geen absoluut criterium is. Voor hen gelden volgende principes :
  • Volg steeds de algemene richtlijnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen
  • Schat je persoonlijk gezondheidsrisico in voor je aan een activiteit begint, raadpleeg eventueel uw arts
  • Hou rekening met de risico’s die samenhangen met de activiteit
 • Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen afstand te respecteren tov andere kinderen jonger dan 12; wel afstand houden, zoals iedereen van “de grote mensen”, behoudens uit hun eigen bubbel; ook zij dragen, gezien het gemengde publiek, best een mondmasker in de lokalen en respecteren de 1,5 m afstand tov oudere muzikanten.

Organisatie van een repetitie tijdens de pandemie

Nu u weet dat u mag komen, vraagt u zich allicht af: hoe gaan ze dat nu aanpakken?

Geen echt gemakkelijk onderwerp, maar we hebben gepoogd het zo logisch mogelijk te houden, uiteraard tegen de achtergrond van allerlei preventieve richtlijnen.

 • Er wordt gerepeteerd “na afspraak” : het is een verplichting van de overheid te werken met inschrijvingen; u krijgt een uitnodigingsmail met de vraag of u op die en die zaterdag kan komen. Best is zo snel mogelijk hierop te antwoorden. We moeten een idee hebben over het aantal aanwezigen : zo kunnen we rekening houden met de impact van het aantal mensen op de te treffen corona maatregelen.
 • Hoewel we nu met 50 mensen mogen repeteren, heeft ons lokaal maar plaats voor maximaal 22 muzikanten gezien de afstand die moet worden aangehouden. Als er minder dan 22 mensen inschrijven kunnen we ze allemaal plaatsen en het houden bij één klassieke repetitie die om 20:00 u begint zoals altijd. Zijn er meer muzilkanten ingeschreven dan zullen we hen spreiden over 2 (kortere) shiften, waarbij zoveel mogelijk wordt rekening gehouden met bubbels, families, leeftijden en tevens wordt gezorgd dat er een voldoende mix van instrumenten aanwezig is. Er zou dan een eerste repetitie gehouden worden om 19:00u en een tweede om 20:40 u. U zal tijdig een bevestigingsmail krijgen die het uur waarop u verwacht wordt vermeldt. Hou u strikt aan dit uur, dit om “file” vorming bij aankomst in het lokaal te vermijden en de mensen niet te kort met elkaar in contact te laten komen. Als het goed weer is, zouden we buiten kunnen spelen (muziek,hé) en allicht iedereen plaats kunnen bieden in één repetitie. Zijn er vijftig muzikanten ingeschreven, dan is er wellicht een uitvoering ophanden, maar dat geloof je toch zelf niet zeker! U krijgt dus tijdig een bevestigingsmail die datum en uur van uw repetitie aangeeft.
 • Het is nu tijd om naar de repetitie te vertrekken : voor het vertrek thuis wast u nog eens goed uw handen en vervolgens :
  • zoekt u uw mondmasker : het is sterk aanbevolen om gemaskerd naar te repetitie te komen tot wanneer u plaats neemt in de repetitiezaal; daar kan u het afdoen, want spelen met dat masker is niet erg comfortabel. Tenzij u slagwerker of dirigent bent, want dan houdt u het beter op;
  • Bij aankomst in het lokaal ontsmet u de handen met de aanwezige handgel;
  • Het cafégedeelte is voorlopig nog gesloten : u gaat meteen door naar de repetitiezaal en neemt uw plaats in; u pakt uw instrument uit in de repetitiezaal en plaatst de koffer daar ergens tegen de muur. Ook jassen en (hand)tassen worden meegenomen in de repetitiezaal en niet achtergelaten in het café!
  • Als er na de repetitie meestal veel water op de vloer voor uw stoel ligt, dan lijdt uw instrument aan incontinentie voor condens; u brengt een persoonlijke dweil of doek mee om de vuiligheid op te kuisen na de repetitie; daarna ontsmet of wast u de handen;
  • Behoort u tot het geslacht der slagwerkers, dan is het mondmasker ook verplicht tijdens het repeteren. Zij raken alleen hun (eigen) stokken aan en vermijden handencontact met hun instrumenten; ontsmetting van slagwerkinstrumenten is aan te bevelen, maar opgelet met eventuele schade door ontsmettingsmiddelen. Wissel niet van percussie instrument! Ook andere muzikanten houden zich alleen maar met hun eigen gerief bezig!
  • Bent u een blazer dan zou u feitelijk 2 m moeten afstand houden van elkaar…
  • De dorstigen onder ons of zij die veel zeveren brengen liefst een drankje mee van thuis zolang onze horeca niet functioneert; Leeggoed mee terug naar huis nemen, want dat brengt statiegeld op.
  • Op het einde van de repetitie maakt u zoveel mogelijk uw instrument schoon met (wegwerp)doekjes, die u ook meebrengt van thuis; ik vermoed dat kopers mogen besproeid worden met alcohol 70 ° , maar voor onze houten vrienden ben ik niet zo zeker.
  • De repetitie is gedaan, u ruimt op , bergt uw gereinigd instrument in zijn kist op en verlaat gezwind de repetitieruimte; na u is er misschien nog een tweede groep en tijdens de pauze moet er worden ontsmet in de zaal; u blijft ook zo min mogelijk hangen in de verbruikerszaal (toch jammer, niet), maar misschien moet u zo nodig naar het kleine kamertje. Dat kan, maar voor het mannentoilet wordt slechts één persoon per keer toegelaten. Dat is bij de meisjes trouwens al altijd zo geweest. Was uw handen na de boodschap! Spoel het toilet door met gesloten deksel; raak zo min mogelijk dingen aan.
  • Alsof het nog niet allemaal genoeg was met de hygiëne : ontsmet nog eens de handen vlak voor het verlaten van ons lokaal. Blijf ook niet te lang hangen op de parking, tenminste als de afstand niet wordt gerespecteerd. En als u thuiskomt, was toch nog maar eens uw handen.
 • Nog een laatste opmerking. Hoewel minder toepasselijk nu het zomert, maar het zou kunnen frisjes zijn in de repetitiezaal : wij moeten zorgen voor verluchting en dus tocht door voldoende ramen open te zetten, vandaar….

Hygiëne maatregelen voor de heropstart

De nadruk op de algemene preventiemaatregelen die iedereen zou moeten volgen, kan niet genoeg gelegd worden :

 • Was geregeld je handen;
 • Nies of hoest in de elleboogplooi of in een wegwerpzakdoekje en was daarna je handen; gooi het zakdoekje in een afsluitbare vuilbak;
 • ben je ziek kom liever niet repeteren!
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan;
 • Vermijd fysiek contact met anderen, al is het nog zó verleidelijk;
 • Houd minstens 1,5 m afstand;
 • Draag een mondmasker, zeker indien de afstand niet kan gerespecteerd worden.

Opgepast, God ziet u !

Er loopt iemand rond die de functie van veiligheids coördinator uitoefent, nog zo’n verplichte grap van de overheid. Hij/zij houdt u in de gaten om na te gaan of u alles volgens het boekje doet. Meer nog, hij/zij schrijft alles op : wie, wat, wanneer…. Maar hij is ook het aanspreekpunt voor al uw corona problemen en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken wat de hygiëne en ontsmetting betreft. Uiteindelijk heeft hij/zij de beste bedoelingen; een GAS boete is niet meteen voorzien…

Nog vragen? Contacteer ons!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *