Geschiedenis

1879

Onder impuls van Jean Wouters werd de fanfare “Sint-Cecilia” opgericht. Ze dankt haar naam aan de dochter van de plaatselijke kasteelheer “Cecile de Looz-Corswarem”. De repetities werden toen gehouden in “De Schutterskamer”.

1880

Deelname aan internationale wedstrijd voor fanfares te Brussel.

1905

De fanfare was te gast tijdens de vijfenzeventigste verjaardag van de onafhankelijkheid van België.

1910

De fanfare krijgt de titel van “Koninklijke” verleend. Bij deze gelegenheid schonk de familie Looz-Corswarem een prachtig vaandel, dat nog steeds een ereplaats heeft in de vereniging.

1918

Na de eerste wereldoorlog kreeg het fanfareleven een nieuwe aanvang met Clement Jossart als voorzitter. Hij werd als voorzitter opgevolgd door Hubert Celis.

1960

De vereniging werd grondig gewijzigd door een jong en dynamisch bestuur met Valère Croes als voorzitter en

Jean Menten als dirigent. In de jaren nadien werd Hugo Lismont aangesteld als dirigent. De fanfare werd een harmonie en het repertoire werd volledig gewijzigd en vernieuwd. In die jaren kwamen ook meer jonge muzikanten naar de harmonie en “een Avond bij Cecilia” wordt een traditie elk jaar.

1979

Viering 100-jarig jubileum. De harmonie nam het statuut als VZW aan en begon ook meer concerten te spelen. Vervolgens werd Gilbert Medart aangeduid als nieuwe, jonge secretaris.

1988

Marcel Vandereycken neemt het dirigeerstokje over van Hugo Lismont. In april koopt de harmonie haar eigen repetitielokaal aan op de Steenweg te Gingelom dat ‘Cecilia Inn’ wordt gedoopt. Hiedoor werd het mogelijk om muzieklessen te geven. Zo hebben heel wat jongeren en volwassenen er een instrument leren bespelen.

2004

Renovatie van het harmonielokaal.

2009

De harmonie viert haar 130-jarig jubileum. Ze is intussen uitgegroeid tot een Koninklijke Harmonie met een 60-tal spelende leden.

2010

Valère Croes neemt afscheid van het voorzitterschap en draagt het vaandel over naar Gilbert Medart.

Ook Marcel Vandereycken neemt afscheid en Arthur Vanderhoeft neemt het dirigeerstokje over.

2013

De harmonie is 25 jaar de trotse eigenaar van haar lokaal ‘Cecilia Inn’ en houdt ter ere van deze bijzondere gebeurtenis een tentoonstelling over het lokaal.

In oktober 2013 neemt de harmonie deel aan een provinciale muziekwedstrijd van VLAMO in Maaseik en behaalt er een score van 85.33%, wat gelijk is aan een eerste prijs met onderscheiding !!!

2014

Arthur Vanderhoeft biedt na 5 jaar dirigent te zijn van onze harmonie zijn ontslag aan. Jens Gaethofs neemt het dirigeerstokje van Arthur over. Arthur heeft zijn loopbaan in schoonheid kunnen beëindigen met nog 2 mooie, uitverkochte concerten. 1 van deze concerten was het 135-jarig jubileumconcert dat plaatsvond in een overvolle sporthal ‘De Winning’ te Montenaken.

2015

In de zomer van 2015 neemt Hans Wuestenberg de leiding van onze harmonie over, en dat gaat meteen gepaard met een aantal nieuwe muzikanten. Na slechts twee maanden kan hij zichzelf al bewijzen want op 30 augustus komt Gingelom voor het eerst naar buiten onder leiding van Hans tijdens de kermisconcerten in Mielen.

2016

Martine Meirens ruilt haar functie als secretaris om voor de functie van ondervoorzitter en Simon Vinck wordt aangeduid als nieuwe secretaris.

2019

Ter ere van het 140-jarig bestaan van de harmonie, besluit het bestuur een boek uit te brengen over onze geschiedenis. Ontdek onze 140-jarige geschiedenis in “Harmonie in Eenvoud”.

2020

Om onze jongerenwerking te stimuleren, besluit de harmonie weer een jeugdharmonie op te richten. Ons instaporkest “Jong Cecilia” heeft haar eerste repetitie in september 2020.

2022

Na de bestuursverkiezingen eind 2021, neemt ons nieuw bestuur het over over in 2022. Tijdens de coronacrisis had Martine Meirens de voorzittersmantel overgenomen van Gilbert Medart. Vanaf nu is Simon Vinck onze nieuwe voorzitter en wordt Martine weer ondervoorzitter.